Copyright
 
 

Beste Gebruiker,

Wij verheugen ons in uw bezoek, en doen onze uiterste best om u een aangenaam en inhoudelijk stimulerend verblijf bij ons te bezorgen - zowel in deze homesite, als in het werk dat eraan ten gronde ligt. Wij wensen u dan ook veel kijk- en leesplezier.

Voor persoonlijke doeleinden kan u natuurlijk vrij gebruik maken van alle teksten en foto's, als u maar vermeldt wie de auteur is en waar u alles vandaan hebt...

Voor de pers: alle foto's mogen gebruikt worden onder volgende voorwaarden:

  • de foto's mogen slechts gebruikt worden als directe illustratie bij een artikel over A2O-cultuur(t)huis, Philip Demeester, Amana Dance Theatre of het Affront of Zintua
  • bij de foto's moet steeds als volgt de copyright vermeld worden:
    © philip.demeester@phd-conceptuals.info

Voor alle ander gebruik van de foto's of de teksten (ook door vzw's of voor andere niet-commerciële doeleinden) dient u vooraf de geschreven toestemming van de betrokken auteurs te vragen, en eventueel de benodigde auteursrechten te betalen.

Wij hebben met veel liefde voor ons publiek deze kleine juweeltjes gemaakt, wij hopen dat u onze inzet waardeert en onze (auteurs)rechten respecteert.

 

Dear Visitor,

We feel honored by your visit, and hope you have a good time with us.

For personal purposes you can, of course, use all pictures and texts, but please mention the authors and where you got your stuff from (this site i.e)

For the press: all photos can be used under these conditions:

  • photos may be used only as a direct illustration to an article on A2O-cultuur(t)huis, Philip Demeester, Amana Dance Theatre or het Affront
  • all photos should clearly state the copyright as follows: © philip.demeester@phd-conceptuals.info

For all other use of the photos or texts (also by non-profit organisations or for non-profit purposes), a written agreement by the authors is necessary, and in due case also the payment of the royalties.

 
 
thuis in je lijf, thuis in de wereld
 
home | ©2008 Philip Demeester & a2o-cultuur(t)huis